Produkty dla drogownictwa

slide-asfalt-page

W ramach prowadzonej działalności firma ITMB zajmuję się również dystrybucją wysokiej jakości emulsji asfaltowych stosowanych w budownictwie drogowym.

Emulsja asfaltowa można zdefiniować jako , wodna zawiesina drobnych cząsteczek asfaltu, w których dodatkowa zawartość emulgatorów i stabilizatorów zapewnia trwałość otrzymanego układu. Stosowane są w budownictwie do gruntowania podłoży przed położeniem izolacji z papy albo jako samodzielne powłoki izolacji przeciwwilgociowej.

Podstawowy katalog kationowych emulsji asfaltowych.
Oznaczenie kodowe wyrobu wg PN-EN 13808:2010 Poprzednia klasa
/
Nazwa handlowa
Pełna nazwa wyrobu Termin odbioru
C50B3 K1-50
/
ALFA 19
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 50%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3,
przeznaczona do złączania warstw asfaltowych oraz izolacji
konstrukcji inżynierskich.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C60B3 ZM K1-60
/
ALFA 20
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3,
przeznaczona do złączania warstw asfaltowych wykonanych z
asfaltów niemodyfikowanych
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C60BP3 ZM K1-60 MP
/
ALFA 20 MP
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami
(modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do
złączania wszystkich warstw asfaltowych.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C65B3 PU/RC K1-65
/
ALFA 21
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3,
przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń i remontów
cząstkowych dróg obciążonych ruchem KR1-KR4.
Zamówienie do 24h przed odbiorem
C65BP3 PU/RC K1-65 MP
/
ALFA 23
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego modyfikowana polimerami
(modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do
powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych dróg
obciążonych ruchem KR1-KR6.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C69B3 PU K1-70
/
ALFA 22
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 70%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3,
przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń dróg obciążonych
ruchem KR1-KR4.
Zamówienie do 24h przed odbiorem
C69BP3 PU K1-70 MP
/
ALFA 24
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 70%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami
(modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do
powierzchniowych utrwaleń dróg obiążonych ruchem KR1-
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C65B4 RC K2-65
/
SAV 21
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 4,
przeznaczona do remontów cząstkowych dróg obciążonych
ruchem KR1-KR4.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C65BP4 RC K2-65 MP
/
SAV 21 MP
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami
(modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 4, przeznaczona do
remontów cząstkowych dróg obciążonych ruchem KR1-KR6
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C60B5 R K3-60
/
DELTA 30
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 5,
przeznaczona do recyklingu dróg obciążonych ruchem KR1-
KR6
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C60B5 ZM K2-60
/
GAMMA 20
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 5,
przeznaczona do złączania rodzajów warstw.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
C60BP5 CWZ K3-62 MP
/
DELTA 21 MP
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego NYNAS, modyfikowana
polimerami (modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 5,
przeznaczona do cienkich warstw na zimno dróg obciążonych
ruchem KR1-KR6.
Zamówienie do 7 dni przed odbiorem
C60B5 K4-60
/
SIGMA 20
Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%,
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 5,
przeznaczona do stabilizacji dróg gruntowych i żużlowych,
recyklingu dróg, złączeń warstw.
Zamówienie do 3 dni przed odbiorem
Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować kationowe emulsje asfaltowe o różnych właściwościach oraz na bazie różnych rodzajów asfaltów drogowych.