Zabezpieczenia herpetologiczne

płotki dla płazów

ITMB świadczy usługi, których efektem jest dbałość o ochronę środowiska i życie w zgodzie z naturą. Budowa ogrodzeń ochronnych ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów. Płotki dla płazów spełniają dwie funkcje: zatrzymują przemieszczające się płazy oraz zmieniają kierunek ich ruchu. Obiekty takie muszą zabezpieczać wszystkie gatunki narażone na zagrożenia, na każdym etapie ich rozwoju osobniczego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, na podstawie przeprowadzonych badań oświadcza, że zastosowanie płotków dla płazów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku kolizji z pojazdami lub przedostania się do miejsc, które stanowią dla nich pułapki, np. wszelkiego rodzaju elementy odwadniające.

poradnik-ochrony-płazów-okładkaWięcej informacji na ten temat można przeczytać w opracowaniu Rafał T. Kureka, Mariusza Rybackiego, Mareka Sołtysiaka Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Poradnik Ochrony Płazów. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011.

W ITMB budowie płotków naprowadzających dla płazów w istniejącej infrastrukturze drogowej. Prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi GDDKiA określonymi w ramach projektu pt. “Inventory of some group of biodiversity along the projected highway VIA BALTICA in Lithuanian-Polish cross-border area”, finansowanego z Programu Phare Credo (Nr projektu: 98-LT/PL-17-2-04).