Montaż ekranów akustycznych

slide-ekrany-akustyczne-page

Ekrany akustyczne już od dawna wpisały się w polski krajobraz. Stosowanie ekranów akustycznych to obecnie najchętniej przyjmowane zabezpieczenie przed hałasem komunikacyjnym. Niestety stanowią również barierę wizualną, która ogranicza widoczność na np. obiekty handlowe i usługowe, usytuowane po drugiej stronie ekranów, bądź widok z okien chronionych domów.

Jednak nawet, gdy występuje techniczna możliwość realizacji ekranu o przewidywalnej skuteczności często okazuje się, że projektowany ekran stanowi niekorzystny element architektoniczny lub nie zapewnia dostępu światła. Ponadto ekran nie może też ograniczać widoczności kierowcom. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie ekranów akustycznych przejrzystych lub wykonanie ekranu, którego fragment jest przeźroczysty.
Najczęściej stosowanym materiałem w tego typu ekranach jest szkło akrylowe. Płyty akrylowe potwierdziły z powodzeniem swoją przydatność dla przezroczystych barier akustycznych wzdłuż dróg, autostrad i trakcji kolejowych.

Projektowanie ekranów akustycznych wiąże się z kompleksowymi analizami akustycznymi, inżynierskimi i architektonicznymi. Ekrany muszą spełniać szereg ścisłych wymagań technicznych. Dotyczy to w sposób szczególny przezroczystych ekranów typu odbijającego. Decyzja o zastosowaniu ekranu akustycznego na danym terenie powinna być poprzedzona analizą akustyczną celowości i możliwości zrealizowania skutecznego oraz ekonomicznie uzasadnionego ekranu w danej sytuacji urbanistycznej.
Projektując ekran akustyczny wyznaczamy jego geometrię oraz usytuowanie względem źródła i odbiorcy na podstawie wymaganej efektywności akustycznej.
Kryteria doboru ekranów akustycznych

  • właściwości akustyczne paneli,
  • zgodność ze środowiskiem lokalnym (tereny wiejskie, przemysłowe, zurbanizowane),
  • charakterystyka pasa drogowego,
  • koordynacja z urządzeniami infrastruktury drogowej (oznakowanie, sygnalizacja, urządzenia bezpieczeństwa drogowego),
  • aspekty ochrony środowiska,
  • estetyka,
  • odporność na działanie środowiska agresywnego,

Podstawowym materiałem do produkcji naszych ekranów akustycznych jest :

Plexiglas to nazwa handlowa jednego z producentów płyt akrylowych. Często w języku potocznym tak określa się każdą płytę akrylową.
PLEXIGLAS jest wylewanym zbrojonym szkłem akrylowym, zawierającym zintegrowane włókna poliamidowe w kolorze czarnym lub bezbarwnym. Włókna te zapobiegają powstawaniu wolnych odłamków w przypadku zniszczenia płyty.

Szkło akrylowe
Szkło organiczne; inaczej pleksi, pleksiglas, metapleks – przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest polimer – poli(metakrylan metylu) (PMMA). Niektóre rodzaje pleksiglasu zawierają też pewne ilości innych polimerów i kopolimerów poliakrylowych.
Właściwości: